Help mee met de Watervogeltellingen in de bollenstreek

Maandelijks worden voor Sovon van oktober tot en met maart watervogeltellingen uitgevoerd. Het doel is aantallen en verspreiding van watervogels gedurende het seizoen vast te leggen. In Hillegom worden het bebouwde gebied, de Elsbroeker-, Weerlaner-, en de Oosteinderpolder geteld. Wil jij meedoen? Neem dan contact op. Ook in- en nabij de sloten en vaarten van […]

Gierzwaluwen in Hillegom

Met het oog op de toekomstige sloop van huizen in de Julianastraat en omgeving zijn in opdracht van STEK 51 nestkasten voor Gierzwaluwen geplaatst in de Julianastraat en de Prins Hendrikstraat.

Midwintertelling 2021

In Hillegom werden de polders, het bebouwde gebied en het bollenland aan beide zijden van de Veenenburgerlaan geteld. We telden in totaal 3408 vogels.

Vogels tellen 2021

Maandelijks worden voor Sovon van oktober tot en met maart watervogeltellingen uitgevoerd. Het doel is aantallen en verspreiding van watervogels gedurende het seizoen vast te leggen. Meedoen? Lees dan verder! In Hillegom worden het bebouwde gebied, de Elsbroeker-, Weerlaner-, en de Oosteinderpolder geteld. Ook in en nabij de sloten en vaarten van het bollengebied verblijven […]