Natuurlijk Hillegom
Een initiatief om burgers, bedrijven en
gemeente bijeen te brengen met als doel
de biodiversiteit in en rondom Hillegom
meer kansen te bieden.
Previous
Next

Het doel

Het doel van de stichting Natuurlijk Hillegom is het stimuleren en actief herstellen van de bedreigde biodiversiteit met lokale initiatieven. Het accent ligt op het versterken van het leefgebied van wilde bijen, vogels en de insectenpopulatie.

Daarnaast wil de stichting gevraagd en ongevraagd de Gemeente Hillegom adviseren op het gebied van groenbeleid, uitvoering en onderhoud van en gericht op groen, natuur en omgevingsvisie.

Wat we doen

Natuurlijk Hillegom helpt lokale organisaties, bedrijven, scholen en particulieren op weg om bij-, vogel- en insect-vriendelijke initiatieven te ontplooien. Dit kan o.a. door het zaaien van drachtplanten en bollen, het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het plaatsen van bijenhotels en nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen.

 

Hoe we werken

De stichting Natuurlijk Hillegom biedt groepen en initiatieven met soortgelijke doelstellingen de mogelijkheid om zich onder eigen naam aan te sluiten als werkgroep. De werkgroepen bestaan nu uit Platform Natuurlijk Hillegom, met daarbinnen diverse werkgroepen en Bijenlint Hillegom. Met Heemtuin Hillegom worden met betrekking tot dit doel gesprekken gevoerd.

Werkgroepen

Natuurlijk Hillegom bestaat uit verschillende organisaties en werkgroepen. Binnenkort volgt hier meer informatie over de verschillende werkgroepen en projecten. 

Vogelwerkgroep Hillegom

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het bijhouden van het voorkomen van vogels op Hillegoms grondgebied.

Bijenlint Hillegom

Een initiatief om burgers, bedrijven en gemeente bijeen te brengen met als doel de biodiversiteit in en rondom Hillegom meer kansen te bieden.

Platform Natuurlijk Hillegom

Een platform dat zich inzet voor de Hillegomse natuur.

Geen winstoogmerk

Natuurlijk Hillegom is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door subsidies, sponsorgelden, giften en donaties.

 

Nieuws & Projecten

Vogelwerkgroep

Gierzwaluwen in Hillegom

Met het oog op de toekomstige sloop van huizen in de Julianastraat en omgeving zijn in opdracht van STEK 51 nestkasten voor Gierzwaluwen geplaatst in de Julianastraat en de Prins Hendrikstraat.

Lees meer »
Vogelwerkgroep

Midwintertelling 2021

In Hillegom werden de polders, het bebouwde gebied en het bollenland aan beide zijden van de Veenenburgerlaan geteld. We telden in totaal 3408 vogels.

Lees meer »

“Plant your own garden and decorate your own soul instead of waiting for someone to bring you flowers”